Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Tuckermann, Anja

.

tuckermann anjaAnja Tuckermann je rođena 1961. u Berlinu, gdje i danas živi i radi kao slobodna autorka. Piše knjige i dramske komade kao i tekstove za filmove i muziku. Osim toga, vodi radionice pisanja i seminare za prozu i pozorište. Zbog svog feminističkog angažmana tokom djevojaštva ali i zahvaljujući radu na dječjem radiju počela je da piše za mlade čitaoce. Njena djela su prevedena na mnoge jezike, a dobitnica je mnogih nagrada i stipendija.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d