Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Hosfeld, Rolf

.

hosfeld rolfRolf Hosfeld je rođen 1948. u Berleburgu. Studirao je germanistiku, političke nauke i filozofiju u Frankfurtu na Majni i Berlinu a doktorirao na temu o Heinrichu Heineu. Hosfeld je bio lektor u izdavačkoj kući, urednik časopisa „Merian“, urednik rubrike za kulturu časopisa „Woche“ u Hamburgu kao i filmski i televizijski producent u Berlinu. Osim što je autor različitih televizijskih dokumentaraca o savremenoj istoriji, objavio je nekoliko knjiga, između ostalih, i biografiju filozofa Georga Wilhelma Friedricha Hegela kao i knjigu Operation Nemesis. Die Türkei, Deutschland und der Völkermord an den Armeniern [Operacija Nemesis.Turska, Njemačka i genocid nad Armencima].

partneri u projektu

traduki partners 2014 d