Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Habermas, Jürgen

.

habermas_juergen
Jürgen Habermas rođen je 18. juna 1929. u Düsseldorfu. Studirao je od 1949. do 1954.  u Göttingenu, Zürichu i Bonnu filozofiju, istoriju, psihologiju, njemačku književnost i ekonomiju. Predavao je na Univerzitetima u Heidelbergu i Frankfurtu te na University of California u Berkeleyu. Dobio je niz počasnih doktorata i nagrada. 2001. dobio je  Nagradu za mir Njemačkih knjižara.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d