Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Melnicu, Roxana

.

melnicu roxanaRoxana Melnicu je rođena 1973. u Rumuniji. Studirala je psihologiju u Bukureštu pa psihoanalizu i psihopatologiju u Parizu. Sa njemačkog je prevela djela iz oblasti psihologije, a između ostalih i djela Sigmunda Freuda, Gottfrieda Fischera, Petera Riedessera, Wolfganga Mertensa, Fritza Riemanna i Ralfa Vogela kao i filozofska razmatranja Josefa Piepera, Anselma Grüna, Otta Weiningera i Günthera Andersa. Prevodi i sa engleskog, pa je tako prevela, između ostalih, i djela Johna S. Kafke, Shere Hite, Philipa Zimbarda, Paula Martina, Cordelie Fine i Patricie Pearson. Roxana Melnicu je autorka djela o Leonardu da Vinciju.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d