Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Cami, Aida

.

cama aidaAida Cama je rođena 1968. u Tirani. U Tirani je 1991. završila studij metalurgije. Godine 1997. apsolvira dugoročni program ekonomskog menadžmenta neprofitnog Udruženja Carl-Duisberg iz Kelna/Carl-Duisberg Gesellschaft Köln. Od 2000. do 2002. stiče na Dunavskom univerzitetu u Kremsu titulu mastera na naprednom studiju novinarstva. Nakon toga pohađa u Frankfurtu na Odri postdiplomske studije "Transformacije medija u Zapadnoj i Istočnoj Evropi". Aida Cama radi za albansku novinsku agenciju ATA, Deutsche Welle u Tirani i za ORF. Od 2002. do 2005. živi kao slobodna novinarka i prevoditeljka u Berlinu. Od 2005. do 2013. je urednica albanskog uredništva Radija Deutsche Welle. Osim nekoliko filmova i dramskog komada Mauerkinder [Djeca zida] Aida Cama je na albanski jezik prevela knjigu Arme Roma, böse Zigeuner [Jadni Romi, zli Cigani].

partneri u projektu

traduki partners 2014 d