Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Savica, Toma

toma_savica
Toma Savica rođen je 1951. u Srbiji, a germanistiku je studirao u Beogradu i Berlinu. 1999. habilitirao je s radom s područja teorije prevođenja i estetike recepcije (Übersetzungen des I Teils von Goethes 'Faust´ ins Serbische. Versanalyse [Prijevodi I. dijela Goethova ‚Fausta’na srpski. Analiza stiha]). Od 1994. do 1997. bio je asistent za njemačku književnost na katedri za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, od 1997. do 2005. saradnik u Ministarstvu za vaspitanje i obrazovanje Republike Srbije, a od 2006. docent za njemačku književnost na Filološkom fakultetu UNiverziteta u Kragujevcu. Od 2004. na čelu  je Geteova društva u Beogradu. Toma Savica preminuo je 2009. Među njegovim najvažnijim prijevodima su oni djela Wernera Haftmanna, Milana Ivanovića, Bernharda Rupprechta/Maxa Hirmera, Wolfganga Eschkera i Lothara Altmanna.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d