Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Uršič, Anja

.

ursic anjaAnja (Marija Ana) Uršič je rođena 1935. u Krškom (Sloveniji). Njemački je naučila u osnovnoj školi u austrijskom gradiću Rasahu. Na ljubljanskom Univerzitetu je završila 1961. studij arheologije, nakon čega je radila u biblioteci u Krškom i dvadeset tri godine u Društvu slovenačkih književnika. Anja Uršić je prevela sa njemačkog na slovenački niz knjiga i članaka za književne časopise i radijske emisije, između ostalih, i djela Ingeborg Bachmann, Uwe Johnsona, Christe Wolf, Erwina Ringela, Adolfa Muschga, Erice Pedretti i Brigitte Kronauer.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d