Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Ich

Hilbig, Wolfgang.

202 hilbig ichPisac i štazijev špijun „Cambert“ treba da prati tajanstvenog pisca koji je osumnjičen zbog „neprijateljsko-negativnih“ ciljeva. Budući da taj autor i ne pokušava da objavi svoje tekstove, tu sumnju je teško dokazati. „Cambertova“ sumnja u nužnost svog zadatka, koja ga tjera na neobične ekspedicije kroz splet berlinskih podruma, raste sa sumnjom zanima li se uopće Ministarstvo državne sigurnosti za njegove izvještaje. Sve češće ga muči pomisao da ga to Ministarstvo ne shvata ozbiljno. U vlažnom sobičku koji mu iznajmljuje gospođa Falbe, a koja mu ne kuva samo kavu, Cambert toliko miješa književnost i špijunske izvještaje da ubrzo gotovo više ništa ne može da napiše. Duboko u njemu je strah da iza lažnog imena „Cambert“ više nema živog čovjeka. Hilbigova tema u ovom romanu je isprepletenost duha i moći. Hilbig o tome piše na primjeru književnika koji postaje saradnik državnog represivnog aparata.

Roman Ich Wolfganga Hilbiga u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Helen Sinković pod naslovom Ja objavljen kod izdavača Fraktura iz Zagreba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d