Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Znakovi pored puta

Andrić, Ivo.

277 andric znakovi pored putaPredmet kojim se autor bavi u ovim sakupljenim tekstovima su istorija, tradicija, filozofija, društvo i okruženje autora. Ova knjiga odražava razmišljanje autora i nobelovca i njegov odnos prema svijetu.

Zbirka eseja Znakovi pored puta Ive Andrića u bugarskom prevodu (probni odlomak)  Rade Sharlandzhieve i Svetlozara Igova pod naslovom Знаци край пъатя objavljen je kod izdavača Panorama iz Sofije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d