Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Balkan - Teror kulture. Ogledi iz kulturene antropologije

Čolović, Ivan.

298 colovic balkan teror kultureBeogradski etnolog i kulturalni antropolog Ivan Čolović u 14 eseja u ovoj zbirci analizira patriotski naboj kulturalnog diskursa na Balkanu, posebno u Srbiji. Pritom se posebno zanima za političke mitove i nacionalne i nacionalističke diskurse „u ime kulture“, strategije i mehanizme politike koja se poziva na kulturu i instrumentalizuje je – kao i za njen teroristički i ratni potencijal.
„U svojoj zbirci eseja Ivan Čolović iznosi kritičku analizu kulturnog modela koji se temelji na nacionalpatriotskom diskursu, te se bavi svim zahtjevima savremene empirijske nauke o kulturi i socijalnim istraživanjem, a koja bi u tom smislu mogla biti od velike koristi ovdašnjim istoričarima, sociolozima, etnolozima i filolozima.“
(Iz uvodne riječi Dagmar Burkhart)

Naučno popularna knjiga Balkan - Teror kulture. Ogledi o političkoj antropologiji, 2 Ivana Čolovića u njemačkom prevodu (probni odlomak) Nikole Čolovića pod naslovom Kulturterror auf dem Balkan. Essays zur Politischen Anthropologie objavljen je kod izdavačka fibre iz Osnabrika, a u slovenačkom prevodu (probni odlomak) Sare Špelec pod naslovom Balkan - teror kulture. Razprave o politični antropologiji kod izdavača Znanstvena založba Filozofskog fakulteta iz Ljubljane.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d