Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Čolović, Nikola

.

colovic nikolaNikola Čolović je rođen 1969. u Beogradu u Jugoslaviji, gdje je živio do dvanaeste godine kada se 1981. preselio u Hamburg. Tu je maturirao i nakon odsluženja civilnog vojnog roka na Univerzitetu u Hamburgu studirao prvo istorijsko-komparativnu i opštu lingvistiku, pa anglistiku, a kasnije je težište studija prebacio na italijanski jezik i književnost i filozofiju. Za vrijeme studija i nakon iste radio je kao slobodni prevodilac za različita preduzeća i prevodilačke biroe u Njemačkoj, a od 2006. do 2009. radi u Kini. Od 2006. prevodio eseje svoga oca Ivana Čolovića sa srpsko-hrvatskog na njemački, između ostalih i zbirku eseja „Kulturni teror na Balkanu“, koja je 2011. objavljena na njemačkom.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d