Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Bosto, Sulejman

bosto_sulejman
© pen bih
Prof. dr. Sulejman Bosto studirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je ubrzo počeo raditi kao naučni asistent. Nakon što je u međuvremenu u sklopu studijskog boravka bio u Frankfurtu na Majni, a poslije godinama radio kao asistent doktorirao je i 1985. postao docentom.  Slijedili su i studijski boravci na British Academy of Science i u Mainzu. Od 2000. dobiva profesuru. Prof. dr. Sulejman Bosto član je Hrvatskog filozofskog društva, Centra za filozofska istraživanja Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bioetičkog foruma za Jugoistočnu Evropu te član uredništva nekoliko stručnih časopisa. Objavio je više od 50 naučnih rasprava i članaka, dvije knjige i mnogobrojne prijevode filozofskih djela.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d