Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Löwith, Karl

.

loewith karlKarl Löwith (Karl Levit) je rođen 1897. u Minhenu. Studirao je filozofiju i biologiju u Minhenu i Frajburgu kod Edmunda Huserla i njegovog asistenta Martina Hajdegera kao i kod zoologa Hansa Špemana. Po povratku u Minhen 1923. doktorirao je kod Morica Gajgera sa studijom Auslegung von Nietzsches Selbst-Interpretation und von Nietzsches Interpretationen [Tumačenje Ničeove samointerpretacije i Ničeove interpretacije]. Nakon profesorsko-predavačkog rada na imanju u Meklenburgu 1924. pridružio sa Hajdegeru u Marburgu, gdje se sprijateljio sa Leom Štrausom, Gerhardom Krigerom i Hansom-Georgom Gadamerom. Habilitirao je 1928. kod Hajdegera sa radom fenomenološke tematike naslova Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen [Individuum u ulozi čovjeka]. Predavačku licencu oduzeli su mu 1935. zbog njegovog jevrejskog porijekla. Godinu dana prije toga je emigrirao u Rim. 1936. je dobio profesuru na Carskom univerzitetu u Sendaiu (Japan). U SAD se preselio 1941. Zahvaljujući posredovanju Paula Tiliha i Rajnholda Nibura zaposlio se na Teološkom fakultetu  u Hartfordu. Levita su 1949. pozvali u Nju Jork da predaje na New School for Social Research. Kad se 1952. vratio u Njemačku, ponudili su mu mjesto predavača u Hajdelbergu, gdje je radio do svog odlaska u penziju 1964. Karl Levit je umro 1973. u Hajdelbergu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d