Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Beqiri, Shaip

.

beqiri shaipShaip Beqiri je rođen 1954. u Gllamniku na Kosovu. Na Univerzitetu u Prištini je studirao albanski jezik i književnost, nakon toga nekoliko godina radio kao nastavnik i urednik u kulturi. Od 1995. živi i radi kao pjesnik i novinar u kulturi u Švajcarskoj, a od 2003. je član je Društva „Autorki i autora Švajcarske“ (AdS).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d