Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Vujadinović, Nenad

vujadinovic nenadNenad Vujadinović je rođen 1964. u Kotoru, a filologiju je studirao u Skoplju i Beogradu. Doktorirao je 2008. na Univerzitetu u Skoplju, gdje od 1991. predaje na Filološkom fakultetu, na Katedri za makedonski jezik i južnoslovenske jezike. Autor je mnogih knjiga, dramskih djela i scenarija, a kao autor i kreativni direktor je sudjelovao u poznatim reklamnim kampanjama u Makedoniji. Za svoj rad je višestruko nagrađivan. Osim vlastitih djela Nenad Vujadinović objavljuje i književne prevode. U književnom časopisu Sarajevske sveske objavljen je niz njegovih prevoda makedonskih autora. Druge značajne publikacije su mu prevodi balade Hasanaginica na makedonski i makedonske pjesničke zbirke Приватни светови Ljiljane Dirjan. Za TRADUKI je preveo roman Neznanom junaku  Sretena Ugričića.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d