Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Haushofer, Marlen

.

haushofer marlen© privatMarlen Haushofer je rođena 1920. kao Marie Helene Frauendorfer u gornjoaustrijskom  Frauenštajnu. Svoj prvi tekst je objavila 1946. Uz Ingeborg Bahman se danas smatra prethodnicom savremene ženske književnosti. Marlen Haushofer je dobila mnogobrojne književne nagrade, kao na primjer nagradu Artur Šnicler, dva puta je dobila Nagradu za dječju knjigu grada Beča i dva puta Državnu nagradu za književnost. Umrla je 1970. u Beču.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d