Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Stamm, Peter

.

stamm peter by ludovic peron© Ludovic PéronPeter Stamm je rođen 1963. u Šercingenu, u kantonu Turgau. Nekoliko semestara je studirao anglistiku, psihologiju i psihopatologiju. Nakon dužih boravaka u Parizu, Nju Jorku i Skandinaviji danas živi u Vinterturu. Od 1990. radi kao slobodan autor i novinar. Peter Stamm je napisao više od dvanaest radio-drama. Nakon njegovog prvog romana Agnes 1998. izašla su još četiri romana, četiri zbirke pripovjedaka i jedna zbirka dramskih komada. Višestruko je nagrađivan za svoj književni rad.

internetska stranica

partneri u projektu

traduki partners 2014 d