Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Sebald, W.G.

.

sebald wgW. G. Sebald je rođen 1944. u Vertahu, studirao je germanistiku u Frajburgu u Brajsgau i na Univerzitetu Friburg u Švajarskoj. Emigrirao je u Englesku 1966, gdje je 1973. doktorirao radom o Deblinu. Habilitirao je 1986. na Univerzitetu u Hamburgu. W.G. Sebald je 1989. osnovao British Centre for Literary Translation pri Univerzitetu East Anglia u Norviču. Počinje da objavljuje krajem 80-ih; njegovo književno djelo je u Njemačkoj na početku jedva primijećeno, za razliku od Engleske, Amerike i Francuske, gdje se o njemu govori kao o kandidatu za Nobelovu nagradu. W.G. Sebald je 1996. primljen u Njemačku akademiju za jezik i poeziju, a 1998. u Bavarsku akademiju lijepih umjetnosti. Sebald se zalagao za jačanje germanistike u Velikoj Britaniji i prenošenje njemačke književnosti na englesko govorno područje. 2001. je poginuo je saobraćajnoj nesreći nedaleko od svog stana.  

www.wgsebald.de

partneri u projektu

traduki partners 2014 d