Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung

Diner, Dan.

304 dinerAko želimo li da razumijemo ovaj vijek nije dovoljno samo da poznajemo događaje i nije dovoljno samo ispripovijedati tok događaja. Potrebno je protumačiti njegove bitne karakteristike. Istoričar Dan Diner, poznat po mnogobrojnim predavanjima i diskusijama te po nekoliko knjiga o nacionalsocijalizmu i sjećanju, istoriji međunarodnih odnosa ili palestinskom pitanju, u knjizi Das Jahrhundert verstehen (naslov hrvatskog prevoda: Razumjeti stoljeće) pokušava na univerzalno istorijski način da protumači događaje koji nas i danas obilježavaju. Bilo da je riječ o dubokim posljedicama Prvog svjetskog rata, nezavisnosti Poljske, centralizovanom masovnom uništavanju i genocidu, poređenju staljinizma i nacionalsocijalizma, hladnom ratu kao epohi neutralizacije, Dan Diner iznova gradi jedan vijek tako što ističe do sada skrivene odnose i daje predloge za nove interpretacije.

Naučno-popularna knjiga Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung  Dana Dinera u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Seada Muhamedagića pod naslovom Razumjeti stoljeće. Općepovijesno tumačenje objavljena je kod izdavača Fraktura iz Zagreba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d