Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Diner, Dan

.

diner dan by dontworry© dontworryDan Diner je rođen 1946. u Minhenu, profesor novije istorije na Hebrew University u Jerusalemu i direktor Instituta Simon Dubnow za jevrejsku istoriju i kulturu na Univerzitetu u Lajpcigu. Dan Diner je objavio mnogobrojne knjige o političkoj istoriji 20. vijeka, o istoriji Bliskog Istoka i jevrejskoj istoriji. Za svoje djelo je dobio mnoge nagrade, između ostalih, 2013. Lajpcišku nagradu za nauku, a iste godine i  ERC Advanced Grant.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d