Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

poezija

Štampa

Pisma divljem skitu

Šodan, Damir.

269 sodan pismaU pjesmama iz ove zbirke Šodan, kojeg smatraju jednim od najzanimljivijih savremenih hrvatskih pjesnika, tonom savremenog „poeta doctus“ istražuje istorijski i geografski prostor Evrope. Nastavljajući se na književne i filozofske tradicije, koje istovremeno smješta u novi kontekst, Šodan stvara vlastitu mitologiju našeg kontinenta. Citati na nekoliko jezika i intertekstualno povezivanje daju dubinu njegovim stihovima stvarajući poetski palimpsest koji čitalac mora da dešifruje.

Zbirka pjesama Pisma divljem skitu Damira Šodana  u slovenačkom prevodu (probni odlomak) Jurija Hudolina pod naslovom Čez cesto Spinozove hiše objavljena je kod izdavača Apokalipsa  iz Ljubljane.

Početak pjesničke biblioteke tradukita poezio

28_tradukitaU saradnji sa bečkim izdavačem Edition Korrespondenzen TRADUKI je 2010. započeo sa Bibliotekom poezije tradukitapoezio, u kojoj su predstavljeni značajni pjesnici iz Jugoistočne Evrope koji su prvi put prevedeni na njemački. Sve zbirke poezije iz te Biblioteke objavljene su dvojezično, prvorazredno prevedene i brižljivo uređene.