Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Vizualne komunikacije – uvod

Paić, Žarko.

311 paicU ovoj teoretskoj studiji Žarko Paić razvija novi pristup pojmu vizuelne komunikacije. Pritom napušta tradicionalni semiotički odnos između slike i značenja u virtuelnom prostoru digitalne kulture. Na tragu Mitchellovih, Manovichevih i Merschovih teorija medija ukazuje na temeljni problem kritičkog razmišljanja – vizuelnu konstrukciju kulture kao komunikacijskog produkta – i zalaže se za novu interdisciplinarnu nauku i medijalne slikovne komunikacije.

Vizualne komunikacije – uvod Žarka Paića u makedonskom prevodu (probni odlomak) Safeta Ahmetija pod naslovom Визуелни комуникации - вовед objavljen je kod izdavača Goten iz Skoplja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d