Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Ahmeti, Safet

ahmeti safetSafet Ahmeti je rođen 1967. u Makarskoj (Hrvatska). U svom doktorskom radu se bavi savremenom umjetnošću i antropologijom. Od 2003. do 2008. predaje vizuelnu kulturu i komunikacije na Univerzitetu u Tetovu. 2011. je pokrenuo partnerstvo između Centra za vizuelne studije u Zagrebu (CVS) i Centra za vizuelne studije u Skoplju i preuzeo njegovo vođenje. U okviru razvoja programskih sadržaja Centra zalaže se između ostaloga i za prevode relevantnih naslova. Centar za vizuelne studije u Skoplju je dio mreže "Visual culture in Europe" i "International Association for Visual Culture".

partneri u projektu

traduki partners 2014 d