Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Fyrkova, Gergana

fyrkova gerganaGergana Fyrkova je rođena 1965, živi u Sofiji. Studirala je germanistiku na sofijskom Univerzitetu i dva semestra na Humboltovu univerzitetu u Berlinu. Njeni prvi prevodi na bugarski (Film als Kunst [Film kao umjetnost] Rudolfa Arnheima i Von Caligari zu Hitler [Od Caligarija do Hitlera] Siegfrieda Kracauera) objavila je još za vrijeme studija. Od tada se posvećuje književnom prevođenju i prevođenju filmskih titlova, filmskoj kritici i novinarstvu. Najviše prevodi književnost ranog 20. vijeka (Franz Kafka, Robert Walser, Joseph Roth), savremenu imigrantsku književnost (Ilija Trojanow, Dimitré Dinev) i najnoviju njemačku književnost (Clemens J. Setz, Marion Poschmann). Danas je docentkinja klasične i savremene filologije na Univerzitetu "Sv. Kl. Ohridski" u Sofiji. Članica je Društva bugarskih prevodilaca, Udruženja bugarskih filmofila, Udruženja bugarskih novinara, suosnivačica je i članica Udruženja germanista Bugarske. Članica je Evropskog prevodilačkog kolegija u Štralenu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d