Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Setz, Clemens J.

.

setz clemens by manfred sause© manfred sauseClemens J. Setz  je rođen 1982. u Gracu. Nakon studija matematike i germanistike u Gracu radio je kao mentor za matematiku i u Proximity Awareness & Learning Center Helianau i kao novinar. 2008. počinje osjećati kasne posljedice indigo-sindroma. Danas kao pisac povučeno živi sa ženom u blizini Graca.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d