Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Anastasijević, Maja

anastasijevic majaMaja Anastasijević je rođena 1965. u Beogradu, studirala je njemački jezik i književnost na Filološkom fakultetu u rodnom gradu. Od septembra 1986. do juna 1987. apsolvirala je dio predmeta na Katedri germanistike na Humboltovom univerzitetu u Berlinu. Nakon završetka studija 1988. predaje njemački na Narodnom univerzitetu „Kolarac“ u Beogradu, a nakon toga radi kao prevodilac u beogradskom preduzeću za unutrašnju i spoljnu trgovinu „Zastava impex“. Danas je prevodilac u dnevnim beogradskim novinama „Blic“.

Maja Anastasijević prevodi knjige i tekstove različite tematike. U okviru projekta „Literaturexpress 2000“ sa srpskog na njemački prevodi pripovijetke različitih autora i obrnuto. Tokom svoje dugogodišnje saradnje sa izdavačem „Clio“ prevela je više knjiga iz najrazličitijih oblasti, između ostalih, „Die neun Träume des Dschingis Khan“  [Devet snova Džingis Kana] Galsana Chinaga i „Offenes Tor nach Osten: Europas große Chance“ [Otvorena vrata Istoka: velika prilika za Evropu] Erharda Buseka.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d