Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Tacheva, Rossitsa

305 tacheva rossitsaRosicaTačeva je rođena 1946. u Sofiji. Pohađala je englesku gimnaziju i u svom rodnom gradu studirala francusku filologiju. Dosada je prevela više od pedeset knjiga Balzaca, Maupassanta, Flauberta, Célinea, Alberta Cohena, San Antonia, Jeana Jeuneta, Kundere, Ciorana i druge.

Autorka je tri knjige: За дипломатите и хората [O diplomatima i ljudima, 1998], Домашенапо калипсис [Kućna apokalipsa, 2000], Колкото дошот ландеца[So much for Scottie, 2010]. Za svoje prevode je dobila nekoliko nagrada Bugarskog društva prevodilaca: za Flaubertov roman Bouvardi Pecuchet 1985, za roman Louisa-Ferdinanda Célinea Putovanje nakraj noći 1996, za Sveske iz Talamanke Emila Ciorana 2006. i za roman Mandarini Simone de Beauvoirs 2013. Za roman  Колкото дошот ландеца [Toliko o Scottie] dobila je 2010. nagradu Helikon.