Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Dicker, Joël

.

dicker joel© PalroggJoël Dicker je rođen 1985. u Ženevi. Ovaj diplomirani pravnik je dosada  napisao dva romana, Les Derniers Jours de nos Pères i LaVérité sur l'Affaire Harry Québert. Za potonji je dobio Veliku nagradu za roman Francuske akademije, Goncourtovu nagradu kao i Književnu nagradu Vocations. Knjiga je u Francuskoj postala književna senzacija u 2012, dosada su kupljena prava za prevod na preko 30 jezika.

mrežna stranica