Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Maissen, Thomas

.

maissen thomas

Thomas Maissen je rođen 1962.u Cirihu. Od 1981.do 1989. studira istoriju, latinski i filozofiju na Univerzitetu u Bazelu, pa u Rimu i Ženevi. Doktorira 1993. kod Hansa Rudolfa Guggisberga u Bazelu sa radom o Francuskoj istoriji italijanskih autora u 15. i 16. vijeku. Od 1993. do 1995. naučni asistent na Univerzitetu u Potsdamu, a od 1996. do 2004. saradnik Neue Zürcher Zeitung za analize iz oblasti istorije. Habilitira 2002. na Univezitetu u Cirihu. Od 2002. do 2004. kao stipendista SNF-a (Švajcarskog nacionalnog fonda) ima profesuru na Univezitetu u Lucernu.

Od zimskog semestra 2004/05. na Univerzitetu Hajdelberg sa statusom redovnog profesora predaje noviju istroiju sa težištem na ranom novom vijeku. Maissen je od 2007. član Hajdelberške akademije nauke. Bio je 2009. gostujući profesor na EHESS-u u Parizu, a 2010. „gostujući istraživački stipendista“ na Institute for Advanced Study u  Princetonu u Nju Džersiju. Težišta njegovog istraživačkog rada su istorija historiografije, istorija političkog mišljenja, istorija mentaliteta, istorija slike, istorija Švajcarske kao i istorija obrazovanja i školstva. Od 1. septembra 2013. vodi Njemački institut za istoriju u Parizu (DHIP).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d