Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Lafe, Genc

.

genc lafeGenc Lafe je rođen 1968. u Tirani. Studirao je italijanistiku i albanologiju na Univerzitetu u Tirani, a na Univerzitetu u Tibingenu doktorirao je radom iz komparativne književnosti. Drugi doktorat je stekao u Italiji na Univerzitetu u Firenci. Učestvovao je u istraživačkim projektima na univerzitetima u Tibingenu i Jeni. Trenutno predaje albanski jezik na Univezitetu Salento u Italiji. Težište njegovog istraživačkog rada je oblast albanologije, komparativne/kontrastivne nauke o jeziku, istorija nauke o jeziku, kognitivne lingvistike i prevođenja. Genc Lafe je preveo sa njemačkog na albanski Geschichte der Schweiz [Istorija Švajcarske] istoričara Thomasa Maissena.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d