Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

poezija

Štampa

Anatomie im Zimmer

Hrastelj, Stanka.

286 Hrastelj naslovnicaJedna djevojka skriva ruke jer ne želi da njezin prijatelj vidi kako su izranjavane od šapa mačaka koje je morala da utopi. Dvije tinejdžerke iz očaja i radoznalosti režu žile na rukama da vide kolika će biti lokva krvi.
Seoski svijet u pjesmama Stanke Hrastelj je skučen, provincijalan, porodičan i krvavo strukturiran. Pogled na selo i porodicu, ipak, nije nimalo naivan i optužujući. Štaviše, pjesme Stanke Hrastelj odlikuje neobična oštrina, nemilosrdnost i humor. Ovo je prva zbirka pjesama Stanke Hrastelj koju njemačka publika može da čita na njemačkom jeziku.

Zbirka pjesama Anatomie im Zimmer [Anatomija u sobi] Stanke Hrastelj (probni odlomak) objavljena je u Biblioteci poezije tradukita poezio kod izdavača Edition Korrespondenzen, iz Beča. Prevod na slovenački potpisuje Daniela Kocmut.

Recenzije: Fixpoetry, Fixpoetry

Početak pjesničke biblioteke tradukita poezio

28_tradukitaU saradnji sa bečkim izdavačem Edition Korrespondenzen TRADUKI je 2010. započeo sa Bibliotekom poezije tradukitapoezio, u kojoj su predstavljeni značajni pjesnici iz Jugoistočne Evrope koji su prvi put prevedeni na njemački. Sve zbirke poezije iz te Biblioteke objavljene su dvojezično, prvorazredno prevedene i brižljivo uređene.