Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Blenchea, Octavian

blenchea octavianOctavian Blenchea je rođen 1975.u Transilvaniji, studira rumunski i francuski jezik i književnost u Bukureštu. U diplomskom radu se bavi kulturnom renesansom Balkana nakon pada Osmanlijskog carstva. U Skoplju i Tirani studira makedonski i albanski jezik, književnost i kulturu. Kod Baricada, prvog nezavisnog medijskog koncerna, osnovanog nakon pada komunizma u Rumuniji, započinje dugogodišnju novinarsku karijeru. Od 1996. prevodi sa albanskog, makedonskog, francuskog i engleskog na rumunski. Između ostalih, preveo je i djela Gastona Bachelarda, Francka Pavloffa, Mitrusha Kutelija, Fatosa Arapija, Lidije Dimkovske i Goce Smilevskog. Trenutno živi i radi u Montrealu u Kanadi.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d