Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Danțiș, Gabriela

dantis gabrielaGabriela Danțiș je rođena 1947. u Bukureštu, studirala je rumunski jezik i književnost na Univerzitet u Bukureštu (1965 –1970), gdje je doktorirala 1999. sa disertacijom o rumunskoj bukoličkoj poeziji. Od 1970. do 2005. je radila kao urednica kod izdavača Universi Polirom. Od 2005. je na Institutu za književnost i istoriju književnosti „G. Călinescu” pri Rumunskoj akademiji, a radila je na projektima poput Opšteg leksikona rumunske književnosti (sv. I-VII, 2004–2009, Nagrada Rumunske akademije) i Leksikonu rumunske književnosti (I-II, 2012). Urednica je Leksikona stranih pisaca i objavila je mnoge naučne radove. Sa njemačkog je prevela romane Theodora Fontanea, Christe Wolf (Medea), Thomasa Bernharda (Alte Meister, Auslöschung), naučno-popularne knjige i eseje (između ostalih i C.G. Junga: Über das Phänomen des Geistes in Kunst und Wissenschaft [O fenomenu duha u umjetnosti i nauci] i Joachima Köhlera: Friedrich Nietzsche & Cosima Wagner). Članica je Rumunskog društva pisaca i nosilac rumunskog odlikovanja za „Zasluge u kulturi ” (2009).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d