Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Физика на тъгата

Gospodinov, Georgi.

295 gospodinov physikPripovjedač tog romana pati od pretjerane empatije: može i mora u sve da se uživi i sa svakim da saosjeća, pri čemu doživljava isto što doživljavaju i drugi – bilo da je to njegov djed koji je živio na početku 20. vijeka, mali, u lavirintu zatvoreni Minotaur ili puž koji je upravo progutan. Ali se brine i zbog činjenice da vrijeme nepovratno prolazi i protiv toga se bori vremenskim kapsulama: ostavama u koje stavlja sve što je važno za sadašnjost. Šta je međutim važno? U tu svrhu moraju da se sastave liste, omiljena praksa djece i mladih u starom Istočnom bloku…

Roman Физика натъгата [Fizika melanholije] Georgija Gospodinova u njemačkom prevodu (probni odlomak) Alexandera Sitzmanna pod naslovom Physik der Schwermut objavljen je kod izdavača Droschl iz Graza.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d