Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Wichner, Ernest

wichner ernestErnest Wichner je rođen 1952. u Zăbrani (Banat, Rumunija), od 1975. živi u Njemačkoj. Autor je pjesama i pripovijetki, prevodilac, pretežno sa rumunskog jezika. U njegove prevode spadaju djela Normana Manea, Ane Blandiana, Nore Iuga, Mircea Cărtărescua, M. Blechera i Varujana Vosganiana. Godine 2003. postaje direktor  Književne kuće u Berlinu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d