Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Gnosis und Christentum

Markschies, Christoph.

291 markschies gnosisGnosa je do danas jedna od najprivlačnijih oblika religije. Istodobno je još uvijek sporno kako je nastala i kako se razvijala u antici. U ovom djelu Christoph Markschies predstavlja neke od svojih novijih opšte razumljivih studija. U njemu se, između ostaloga, bavi centralnim pitanjem, a to je, koju funkciju u gnostičkim tekstovima ima opsežno mitološko pripovijedanje, kako to da su se gnostici koristili slikovnicama, i što je filozofima religije i tada i danas  bilo toliko privlačno u tom pokretu. Markschies pod gnosom smatra prvi pokušaj stvaranja filozofije hrišćanske religije, koji je propao zbog unutrašnjih sistemskih problema, ali taj neuspjeli pokušaj je bio toliko veličanstven da je gnosa kao religija postala neobično uspješna i uspjela da se održi do danas.

Gnosis und Christentum Christopha Markschiesa u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Alena Kristića pod naslovom Gnoza i kršćanstvo objavljen kod izdavača Ex Libris iz Rijeke.

Recenzije: zarez.hr

 

partneri u projektu

traduki partners 2014 d