Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Kristić, Alen

.

kristic alenAlen Kristić je rođen 1977. u Sarajevu, magistar teologije i suosnivač međunarodnog teološkog časopisa Concilium za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Radi kao urednik tog časopisa ali i za magazin za političku kulturu i društvena pitanja Status iz Mostara i časopis Bobovac iz Vareša. U težištu njegovog naučnog rada su mirovni potencijal religija, svjetski etos, dijalog između hrišćanstva i islama, politička teologija, oblikovanje religioznog na ostacima socijalizma, uloga žene u sferi religioznog i teologija oslobođenja. Alen Kristić je objavio više naučnih knjiga i prevodi sa njemačkog i engleskog. U njegove prevode spadaju Ethik [Etika] Dietricha Bonhoeffera i Gnosis und Christentum (naslov hrvatskog prevoda: Gnoza i kršćanstvo) Christopha Markschiesa.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d