Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Markschies, Christoph

.

markschies christoph by HU Berlin© HU BerlinChristoph Markschies je rođen 1962. u Berlinu, studirao je evangelističku teologiju, klasičnu filologiju u Marburgu, Jerusalemu, Minhenu i Tibingenu. Doktorirao je 1991, habilitirao 1994, a nakon profesura u Jeni (1994 – 2000) i Hajdelbergu (2000 – 2004) godine 2004. postaje profesor starije istorije crkve na Humboltovom univerzitetu u Berlinu. Od 2006 – 2010. je rektor tog univerziteta, a od 2012. prorektor Berlinsko-brandenburške akademije nauke. 2001.godine dobija nagradu Leibniz.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d