Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Das Handwerk der Freiheit

Bieri, Peter (Mercier, Pascal).

284 bieri das handwerk der freiheitŠto znači biti slobodan? Postoji li apsolutna sloboda volje? Filozof Peter Bieri nam, kao da je na pozornici, daje različite odgovore na pitanje o slobodnoj volji: u kratkim prizorima što se brzo mijenjaju naizgled prisilnu predstavu o slobodi tako dugo dovodi u protivrječja dok se na kraju zaista ne počinju nazirati načela stvarne slobode.

Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens Petera Bierija u bosanskom prevodu (probni odlomak) Sulejmana Bosta pod naslovom Zanat slobode. O otkriću vlastite volje objavljen je kod izdavača Šahinpašić iz Sarajeva.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d