Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

poezija

Štampa

Rešicki, Delimir

.

resicki delimirDelimir Rešicki je rođen 1960. u Osijeku, gdje i danas živi i radi kao urednik za rubriku kulture u dnevnim novinama Glas Slavonije. Piše prije svega liriku, ali i prozu, eseje i kritike. Njegove pjesme su uvrštene u mnogobrojne monografije i prevedene na više jezika.

Početak pjesničke biblioteke tradukita poezio

28_tradukitaU saradnji sa bečkim izdavačem Edition Korrespondenzen TRADUKI je 2010. započeo sa Bibliotekom poezije tradukitapoezio, u kojoj su predstavljeni značajni pjesnici iz Jugoistočne Evrope koji su prvi put prevedeni na njemački. Sve zbirke poezije iz te Biblioteke objavljene su dvojezično, prvorazredno prevedene i brižljivo uređene.