Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Rešicki, Delimir

.

resicki delimirDelimir Rešicki je rođen 1960. u Osijeku, gdje i danas živi i radi kao urednik za rubriku kulture u dnevnim novinama Glas Slavonije. Piše prije svega liriku, ali i prozu, eseje i kritike. Njegove pjesme su uvrštene u mnogobrojne monografije i prevedene na više jezika.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d