Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

In Zeiten des abnehmenden Lichts. Roman einer Familie

Ruge, Eugen.

271 ruge in zeitenPriča o jednoj njemačkoj porodici, prepuna obrta, proteže se od razdoblja egzila njemačkih socijalista i intelektualaca sa početka 20-ih godina 20. vijeka do promjene 1989, a čitatoca vodi od Meksika preko Sibira do novonastale NJDR-a, preko vrhunaca i ponora 20. vijeka. Tako se tka široka panorama, veliki roman o Njemačkoj, u kojem istorija može da se proživi kroz istoriju jedne obitelji.

Roman In Zeiten des abnehmenden Lichts. Roman einer Familie (naslov prevoda: Svjetlost u opadanju. Roman jedne porodice) Eugena Rugea u rumunskom prevodu (probni odlomak) Oana-Nore Căpățână pod naslovom Vremea luminii care păleşte. Romanul unei familii objavljen je kod izdavača Curtea Veche iz Bukurešta.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d