Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Sundhaussen, Holm

.

sundhaussen_holm
© privat
Rođen 1942., nakon studija u Münchenu i habilitacije u Göttingenu od 1988. radi kao profesor istorije Jugoistočne Evrope na Institutu za Istočnu Evropu Slobodnog sveučilišta u Berlinu, a od 1998. je ko-direktor Berlinskog fakulteta za komparativnu evropsku istoriju. Holm Sunhaussen je (su)izdavač i član izdavačkih naučnih savjeta za različite serije knjiga i časopisa te autor mnogobrojnih radova o istoriji Jugoistočne Europe u 19. i 20 vijeku, osobito o prostoru bivše Jugoslavije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d