Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Sulzer, Alain Claude

.

sulzer alain claude by julia baierAlain Claude Sulzer je rođen 1953. u Rienu kraj Basela, školovani bibliotekar, živi kao slobodan pisac u Bazelu, Berlinu i Alzasu. Od 1977. do 1997. živi u Diseldorfu, Bremenu, Kelnu i Bohumu. Njegovo djelo je poznato u međunarodnim okvirima a obuhvata mnogobrojne romane. U Francuskoj je za svoj roman Ein perfekter Kellner [Savršeni konobar] u konkurenciji sa, između ostalih, Ianom McEwano-m, Richardom Ford-om, Don DeLill-om, Denisom Johnson-om dobio nagradu Médicis étranger 2008, a knjiga je postala bestseler. Dobio je i Nagradu Hermann Hesse (2009.) i Nagradu za kulturu grada Bazela (2013).

http://alainclaudesulzer.ch