Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Poenaru, Vasile

v poenaru vasileVasile V. Poenaru, 1969. godište, austrijsko-rumunski germanista, autor i prevodilac; nisu mu nepoznati gradovi Beč, Linc, Bukurešt, Salcburg; autor mnogobrojnih članaka u časopisima Literatur und Kritik (Salcburg), Die Gazette (Minhen), Aurora-Magazin (Salcburg), Lichtwolf (Norden), Torso (Minhen), Wienzeile-Magazin (Beč), Schreibkraft (Grac) itd; višegodišnji predavački rad na Univerzitetu u Torontu (nauka o prevođenju, njemačka književnost i njemački kao strani jezik), zatim kao urednik i kolumnista u raznim kanadskim novinama; između ostalih, dobio je nagradu Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC); živi u Torontu. Posljednja publikacija: Europa. Eine Erzählung [Europa. Jedna priča], Hans Boldt Verlag, Winsen, 2013.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d