Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Ein liebender Mann

Walser, Martin.

275 walserMarienbad, 1823. Gete – udovac i toliko poznat da njegov sluga tajno prodaje njegovu kosu – voli mladu Ulrike fon Levecov. Martin Walser uzbudljivo i istovremeno nježno pripovijeda priču te nemoguće ljubavi.
«Postoji raj:
jedno za drugoga.
Postoji pakao:
Jednoga nema.»

Roman Ein liebender Mann Martina Walsera u srpskom prevodu (probni odlomak) Mirjane Popović pod naslovom Poslednja Geteova ljubav objavljen je kod izdavača Laguna iz Beograda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d