Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Paarbildung

Faes, Urs.

274 faesAndreas Lišer je psiholog, specijalizovan za liječenje trauma. No otkako radi kao psihoterapeut, njegovu svakodnevicu na poslu obilježavaju riječi svojstvene onkološkoj terapiji: medikamentiacija, rizik od recidiva, apsorpcija zračenja. Jednog dana mu na sto dolaze nalazi pacijentkinje čije mu je ime poznato: sa Meret Eter ga je prije gotovo dvadeset godina povezivala snažna ljubav, žena koja je sudjelovala u studentskim nemirima u Cirihu, koja se potpuno predavala muzici dok je svirala harfu, pravnica koja se strastveno borila protiv nepravde. Sada joj predstoji borba protiv nečeg sasvim drugog. I pitanje je hoće li joj ponovni susret sa Andreasom Lišerom, nakon šesnaest godina ćutanja, olakšati položaj u kojem se trenutno nalazi. I da li je uopšte pametno da njih dvoje međusobno pokušaju objasniti razloge tog ćutanja.

Roman Paarbildung [Apsorpcija zračenja] Ursa Faesa u rumunskom prevodu (probni odlomak) Iulie Dondorici pod naslovom Perechi în formare je objavljen kod izdavača Univers iz Bukurešta.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d