Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Moses der Ägypter

Assmann, Jan.

273 assmann mojsijeMojsije: osnivač judeo-hrišćanstva, Herod staroegipatske mudrosti, revolucionarni zakonodavac. Jan Assmann, egiptolog i istoričar religije, pripovijeda nam o tumačenjima Mojsijevog lika, koja su ujedno uvijek bila i tumačenja vlastite epohe –  fiziognomija zapadne civilizacije. "Ta zadivljujuća suverena knjiga fascinira likovima o kojima piše i pričama o njima." (Frankfurter Rundschau).

Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur Jana Assmanna u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Kirila Miladinova pod naslovom Mojsije Egipćanin. Dešifriranje traga u pamćenju objavljen je kod izdavača Izdanja Antibarbarus iz Zagreba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d