beletristika

Štampa

Teatru

Wedekind, Frank.

267 teatruKoliko bi Wedekindovih savremenika pomislilo da će autor, koji je tako često izazivao ljutnju, ući u istoriju kao jedan od najvećih dramatičara? Zahvaljujući svojoj savremenosti i viziji Wedekindovi komadi, koji su šokirali cenzuru i gledaoce na prelazu u prošli vijek, ulaze u reportar svjetskoga pozorišta. Ova zbirka drama, u novom prevodu, sadrži najpoznatije dramske komade ovog njemačkog spisatelja: Frühlings Erwachen (Buđenje proljeća), Erdgeist (naslov prevoda: Zemljani duh), Die Büchse der Pandora (naslov prevoda: Pandorina kutija), Der Kammersänger (naslov hrvatskog prevoda: Komerni pjevač) i Der Marquis von Keith (naslov hrvatskog prevoda: Markiz pl. Keith).

Teatru [Werke] Franka Wedekinda objavljen je kod izdavača Europress iz Bukurešta (probni odlomak). Prevode na rumunski potpisuje Victor Scoradeţ.