Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Der alte König in seinem Exil

Geiger, Arno.

268 geigerArno Gajger je napisao potresnu knjigu o svom ocu, koji unatoč Alchajmerovoj bolesti očarava svojom vitalnošću, humorom i inteligencijom. Bolest polako uništava njegovo sjećanje i mogućnost orijentacije u sadašnjosti, polako mu oduzima život. Arno Gajger pripovijeda kako je još jednom postao prijatelj sa ocem i pratio ga još mnogo godina.

Der alte König in seinem Exil [Stari kralj u egzilu] Arnoa Geigera u bugarskom prevodu (probni odlomak) Janine Dragostinove pod naslovom Старият крал и неговото изгнание objavljen je kod izdavača Colibri iz Sofije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d